Rekisteriseloste

Adarok Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä sivu tarjoaa henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen selosteen asiakasrekisterimme ylläpidosta.

Päivitetty 2018-05-19.

Tiivistetysti

Keräämme asiakasrekisterimme tietoja ainoastaan asiakkailta itseltään, ja rekisterin tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen. Emme luovuta tietoja ulkopuolisille, muuten kuin kuin niissä tapauksissa, jossa palvelun toimittaminen sitä edellyttää. Esimerkiksi verkkotunnusten rekisteröinti edellyttää, että toimitamme asiakkaan tiedot esimerkiksi Viestintävirastolle tai muulle verkkotunnuksia ylläpitävälle taholle.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinä määräät, mitä tietoja sinusta säilytämme, ja kuinka tietoa käsittelemme. Voit oikaista hallussamme olevat tiedot ja pyytää tietojen poistamista.

Lisää yksityiskohtia alla.

Rekisterin tiedot

Rekisteri on Adarok Oy:n asiakasrekisteri. Rekisterin ylläpitäjä on:

Adarok Oy
Saarikonkuja 26
37500 Lempäälä
Suomi

Yhteystiedot rekisteriasioissa

Adarok Oy:n tietosuojavastaava on Sami Lempinen. Yhteystiedot löytyvät etusivulta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia oikeutettuja tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ylläpitäminen
 • Palveluista tiedottaminen
 • Laskutus

Tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:

 • Yrityksen tai yksityishenkilön nimi
 • Osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkailla ja yhdistyksillä Y-tunnus tai rekisterinumero
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot
 • Laskutustiedot

Tietolähde

Tiedot saamme asiakkailta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman oikeutettua syytä. Nämä syyt voivat olla:

 • Asiakkaan yhteystietojen toimittaminen verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä. Tämän on verkkotunnusten valvonnasta vastaavan järjestön (ICANN) asettama velvoite.
 • Asiakastietoja säilytetään maksuliikenteen mahdollistamiseksi Netvisor-taloushallintopalvelussa. Adarok Oy:n oman hallinnon lisäksi pääsy Netvisor-järjestelmään on Adarok Oy:n käyttämällä tilitoimistolla. Koska he eivät kuitenkaan hoida laskutusta, heillä ei ole tarvetta käsitellä asiakkaiden tietoja.
 • Maksujen perintään liittyvissä tapauksissa voimme luovuttaa asiakkaan tiedot perintätoimistollemme.
 • Muut viranomaissyyt

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterimme tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, lukuunottamatta muiden kuin .fi -verkkotunnusten rekisteröinnin edellyttämien tietojen osalta.

Tietojen suojaus

Asiakasrekisterin henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Adarokin hallinto ja työntekijät siinä määrin, kuin heillä on työnsä suorittamiseksi oikeus käsitellä asiakastietoja, esimerkiksi viestiäkseen asiakkaan kanssa.

Teknisesti asiakasrekisteri on myös tilitoimistomme käsiteltävissä (kts. yllä), mutta heillä ei ole tähän tyypillisesti tarvetta.

Pyrimme pitämään asiakastiedot ajan tasalla ja huolehdimme kohtuullisin määrin vanhentuneiden tietojen poistamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaanamme sinulla on henkilörekisterimme osalta seuraavat oikeudet:

 • Tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot
 • Vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistoa
 • Vaatia tietojasi poistettavaksi

Koska asiakassuhteen hoitaminen edellyttää yllä listattuja perustietoja, tietojen poistaminen voi johtaa asiakassuhteemme päättymiseen.

Muutokset tähän selosteeseen

Varaamme oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilman eri ilmoitusta. Rekisteröitynä sinun tulee tutustua tähän selosteeseen säännöllisesti.